بزرگترین پرسهای هیدرولیک دنیا

بزرگترین پرسهای هیدرولیک دنیا

بزرگترین پرسهای هیدرولیک دنیا ترجمه و تنظیم: دکتر مهدی شکوریتاریخچه بزرگترین پرسهای فورج دنیا ارتباط تنگاتنگی با وقایع جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد دارد.زنده باد منیزیوم!پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول، این کشور مجبور به امضای معاهده ورسای در سال 1920 میلادی گردید. به موجب ...