به سایت شرکت مهندسی نوین انتقال ایرانیان خوش آمدید

آدرس
شهرک صنعتی شمس آباد نارنجستان گلبرگ 10

استانداردها

انجمن ملی تولید کنندگان قطعات الکتریکی

انجمن ملی تولید کنندگان قطعات الکتریکی

استاندارد NEMA شماره CC1 : اتصال الكتريكي براي پست‌های فشار قوی.

استاندارد بین المللی انتقال الکتریکی

سازمان بین المللی الکتروتکنیک

استاندارد IEC شماره 61284 : مشخصات و آزمونهاي يراق‌آلات خطوط هوايي انتقال نيرو.

استاندارد IEC شماره 1-60060 : تكنيك‌هاي آزمونهاي ولتاژ بالا قسمت اول: تعاريف عمومي و نيازمنديهاي آزمون.

استاندارد IEC شماره 60120 : ابعاد كوپلينگهاي توپي و سوكتي واحدهاي مقره زنجيره‌اي.

استاندارد IEC شماره 60471 : ابعاد كوپلينگ‌هاي شياردار و زبانه‌اي واحدهاي مقره زنجيره‌اي.

استاندارد IEC شماره 60372 : وسايل قفل‌كننده براي كوپلينگ‌هاي توپي و سوكتي واحدهاي مقره زنجيره‌اي.

استاندارد IEC‌ شماره 61089 : مشخصات هادي‌هاي رشته‌اي مورد استفاده در خطوط هوايي انتقال نيرو.

استاندارد IEC شماره 61854 : نيازمنديها و آزمونهايي براي فاصله‌دهنده‌ها.

سازمان جهانی استاندارد

سازمان بین‌المللی استاندارد

استاندارد ISO شماره 2859 : روال نمونه‌برداري براي نظارت به روش قطعي.

استاندارد ISO شماره 3951 : رويه‌هاي نمونه‌برداري و نمودارهايي براي نظارت به روش آماري براي درصد عدم تطابق.

CISPR

سازمان ویژه بین المللی تداخل رادیویی

  • استاندارد CISPR شماره 1-16 : مشخصاتي براي تداخل راديويي و دستگاه‌ها و روشهاي اندازه‌گيري مصونيت از آن قسمت اول: دستگاه‌هاي اندازه‌گيري تداخل راديويي و مصونيت از آن.

استاندارد CISPR شماره 2-18 : مشخصه‌هاي تداخل راديويي خطوط هوايي انتقال نيرو و تجهيزات ولتاژ بالا قسمت دوم : روش‌هاي اندازه‌گيري و رويه‌اي براي تعيين حدود مجاز.